-
.
زن این طوری است که می چسبد سفت و سخت می خواهدت ..
هی می گوید که با همه چیز می سازم حتی بهتر از آن که مادربزرگ با پدربزرگ و هوو می ساخت
هی اصرار می ورزد که بمانیم تا ابد حتی، هی تصویر عاشقانه می سازد
بعد همان طور که مرد دارد ناز می کند
دارد طفره می رود
دارد خودش را به آن راه می زند و فکر می کند زن هنوز می خواهد
فکر می کند زن هنوز می سازد
یک هو ناغافل می بیند زنی نیست کنارش،
که بخواهد، که بسازد، که بماند
زنی که می خواست دیگر نمی خواهد ..
اگر همه ی پوئن های شهر را بدهی بهش، نمی خواهد ..
مرد اگر به موقع نباشد اگر سر بزنگاه قاپ را ندزدد از کف‌ش رفته است برای همیشه
زن مرد را می خواهد به شرط آن که غرورش نرود زیر پای او له بشود ...


--
دو بیتی های ناب
-
می خندی
گونه هایت گود می افتد
و شهر پر میشود
که شاعری دوباره به دام افتاد!
-

یک دل دیوانه دارم تا قیامت مال تو آن دلی که کرده من را مبتلایت مال من
یک دل دیوانه دارم تا قیامت مال تو آن دلی که کرده من را مبتلایت مال من
-
عـشـق واقـعـی مـانـنـد

#تـجـربـه ی دیـدن ارواح اسـت ..

# هـمـه دربـاره آن صـحـبـت مـیــکـنــنـد..

# امـا تـعـداد کـمـی از مـردم واقـعـا آن را دیـده اند ...

عکس و تصویر ← مــــــــــن بلوچـــــــــــــــــم !... ← سختیـــــــــا هیچـــــــــے نــــــــــے واســـــــم !...

-
http://uupload.ir/files/l9xg_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B0-%DB%B3%DB%B3.jpg

هر پسر حداقل ی خاطره از این تصویر داره


--
خــدا رو کـلاََ عشـقِ حـآجـی ...
رقص خنده دار شکلک ها stickman
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
مشاهده پست‌های بیشتر